Pengenalan

Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah adalah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa agar mereka menjauhi dan berupaya menentang ancaman dadah.

Pendidikan Pencegahan Dadah boleh :

a) meningkatkan pengetahuan, kefahaman, kemahiran Pendidikan       Pencegahan Dadah murid supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah.

b) membangunkan modal insan yang memiliki ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan murid dan segi fizikal, emosi, mental dan rohani.

c) membentuk budaya sihat, tingkah laku positif dan amalan nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

d) melibatkan dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha mencegah dadah.

e) menyediakan alternatif yang berfaedah supaya dapat menyekat murid sekolah daripada terlibat dengan dadah.

                                                         

                                                 s.gif   a.gif y.gif                       

                                                       n1.gifo2.gif

                              t.gifo.gif               d.gif r.gif  u.gif g.gif     

                   

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


This site is protected by Comment SPAM Wiper.